La desaparició de les cookies de tercers marca un canvi significatiu en la manera en què les empreses i els anunciants gestionen les dades dels usuaris. Aquest article explora què són les dades pròpies, com es poden utilitzar en lloc de les cookies de tercers, i quines solucions existeixen per a adaptar-se a aquest canvi.

Què són les dades pròpies?

Les dades pròpies, o first-party data, són aquells que es recopilen directament dels usuaris per part de l’editor o propietari del lloc web. Aquest tipus de dades s’obté amb el consentiment explícit dels usuaris quan interactuen amb el lloc, creen comptes, participen en enquestes, o fan compres. Les dades pròpies inclouen informació demogràfica, comportaments de navegació, historial de compres, i preferències personals​​.

Avantatges de les dades pròpies

  • Precisió i Rellevància: Les dades pròpies són altament precises, ja que provenen directament de l’usuari. Això permet a les empreses crear perfils detallats i segmentar audiències de manera efectiva.
  • Privacitat i Confiança: En ser dades recopilades amb el consentiment de l’usuari, s’alineen amb les regulacions de privacitat i generen major confiança entre els consumidors.
  • Personalització: Permeten oferir experiències personalitzades, des de recomanacions de productes fins a contingut rellevant, millorant la satisfacció i lleialtat del client.

Ús de les dades pròpies en la publicitat

Per a aprofitar al màxim les dades pròpies, les empreses han de seguir una estratègia ben definida. Això implica recopilar dades a través de múltiples punts de contacte, com a llocs web, aplicacions mòbils i xarxes socials, i utilitzar-los per a personalitzar la comunicació i les ofertes. A més, és crucial assegurar la transparència amb els usuaris sobre com s’utilitzen les seves dades i garantir la seva seguretat​​.

Auditar l’ús de cookies

Abans d’eliminar per complet les cookies de tercers, és essencial que les empreses auditin el seu ús actual de cookies. Aquesta auditoria ha d’incloure:

  1. Identificació de totes les cookies: Crear un inventari de totes les cookies que s’utilitzen en el lloc web, incloent-hi cookies de tercers i de primera part.
  2. Avaluació del propòsit de cada cookie: Determinar la funció i la necessitat de cada cookie. Algunes cookies poden ser necessàries per al funcionament bàsic del lloc, mentre que unes altres poden ser prescindibles.
  3. Anàlisi d’alternatives: Per a les cookies de tercers que són crucials per a les operacions actuals, buscar alternatives basades en dades pròpies o altres solucions que respectin la privacitat de l’usuari.
  4. Implementació de canvis: Modificar la configuració del lloc web per a eliminar o reemplaçar les cookies de tercers, assegurant-se de complir amb les normatives de privacitat i d’informar els usuaris sobre els canvis realitzats.

Solucions per a l’eliminació de les cookies de tercers

Amb l’eliminació de les cookies de tercers, les empreses han d’adoptar noves estratègies per a la recopilació i ús de dades. Aquí presentem algunes de les solucions més efectives:

Model d’Identitat de Cohorts

Google està introduint el model d’identitat de cohorts (FLoC), on els usuaris s’agrupen en cohorts basades en patrons de navegació en lloc de ser rastrejats individualment. Això permet als anunciants dirigir els seus anuncis a grups d’usuaris amb interessos similars, mantenint un nivell de privacitat superior​​.

Seguiment de dades pròpies

El seguiment de dades pròpies implica la recopilació d’informació directament de l’usuari a través d’interaccions en el lloc web, subscripcions a butlletins, i enquestes. Aquest enfocament no sols compleix amb les normatives de privacitat, sinó que també proporciona dades més precises i útils per a la segmentació​​.

Seguiment basat en identitat

Aquest mètode utilitza identificadors com a adreces de correu electrònic per a rastrejar als usuaris a través de diferents llocs i plataformes. Requereix la col·laboració entre diferents actors de la indústria publicitària per a crear un sistema centralitzat de gestió d’identitats​​.

Publicitat contextual

La publicitat contextual s’enfoca a mostrar anuncis basats en el contingut que l’usuari està veient en el moment. Això elimina la necessitat de rastrejar comportaments previs de l’usuari i es basa en paraules clau i temes rellevants al contingut actual​​.

Sales de dades netes

Les sales de dades netes permeten als anunciants i marques compartir dades pel que fa a usuaris de manera anònima i segura. Això facilita la col·laboració entre empreses per a millorar la segmentació i la personalització de les campanyes publicitàries sense comprometre la privacitat de l’usuari​​.

Tranquils, que encara que les cookies a tercers desapareguin, sempre hi ha opcions. A Pukkas les coneixem i podem ajudar-te a trobar-les.

Contacta amb nosaltres!