Nou Google Analytics 4, i ara què?

Com haureu escoltat a través companys, fins i tot en algun podcast, llegit en continguts de blocs, articles en mitjans o en infinitat de newsletters, la plataforma de Google Analytics Universal (UA) deixarà de recopilar dades a partir del juliol del 2023. A partir de llavors, l’única alternativa serà canviar Google Analytics 4. Però, i ara què?

El canvi de Google Analytics Universal a Google Analytics 4 representa una evolució en la manera com es recopilen, processen i analitzen les dades dels usuaris a la web ia les aplicacions mòbils. Google Analytics 4 utilitza una arquitectura de dades basada en esdeveniments i models daprenentatge automàtic per proporcionar una visió més completa i precisa del comportament dels usuaris. A més, Google Analytics 4 s’enfoca a la privadesa de l’usuari, proporcionant opcions per al control de la recopilació de dades i el compliment de les regulacions de privadesa.

Quina ha estat l’evolució de Google Analytics?

Si ets nou al món de l’analítica web és molt probable que desconeguis els orígens d’aquesta eina, una de les més emprades al món des de la seva aparició.

La història de Google Analytics es remunta a l’any 2005 quan Google va adquirir l’empresa Urchin Software Corp. Urchin havia desenvolupat una eina danàlisi web que permetia als propietaris de llocs web mesurar el trànsit, el rendiment i altres dades importants. Google va reanomenar aquesta eina com a Google Analytics i la va llançar el novembre de 2005 com una eina gratuïta.

Des de llavors, Google Analytics ha evolucionat significativament. El 2007, Google Analytics va llançar la funció de seguiment de conversions, cosa que va permetre als usuaris mesurar quantes vegades els visitants del lloc web feien una acció específica, com ara comprar un producte o enviar un formulari.

El 2012, Google va llançar Google Analytics Premium, una versió de pagament que oferia característiques addicionals i un suport més avançat. Google Analytics Premium es va fusionar amb Google Analytics 360 el 2016.

A l’octubre de 2020, Google va llançar una nova versió de Google Analytics anomenada Google Analytics 4. Aquesta versió té una nova arquitectura i se centra en l’anàlisi dels usuaris i el comportament en múltiples dispositius i canals.

En resum, Google Analytics ha evolucionat significativament des del seu llançament el 2005, i la seva darrera versió, Google Analytics 4, representa un canvi important en la manera com s’analitza i s’entén el trànsit i el comportament de l’usuari a la web.

UA vs. GA4: recopilació de dades i privadesa

Google Analytics Universal (UA) i Google Analytics 4 (GA4) tenen diferències significatives en termes de recopilació de dades i privadesa.

A GA4, Google ha canviat la manera com es recopilen les dades dels usuaris. En lloc d’utilitzar galetes de tercers per rastrejar els usuaris, GA4 utilitza la tecnologia d’identificació anònima de Google (GAID) i l’adreça IP per identificar els usuaris. Això significa que es recopilen menys dades dels usuaris a GA4 en comparació amb UA.

A més, GA4 ha millorat la privadesa dels usuaris mitjançant la implementació d’una política de retenció de dades predeterminada de 14 mesos , la qual cosa significa que les dades s’eliminen automàticament després d’aquest període de temps. Això és una millora significativa en comparació amb UA, que no tenia una política de retenció de dades predeterminada i requeria que els usuaris ho configuressin manualment.

Una altra diferència important entre UA i GA4 és que GA4 ofereix un major control de privadesa per als usuaris , la qual cosa els permet optar per no participar en el seguiment de GA4 mitjançant la configuració d’una opció al vostre navegador.

Així doncs, GA4 és més respectuós amb la privadesa dels usuaris que UA, ja que recopila menys dades i ofereix més opcions de privadesa per als usuaris.

Què vol dir per al paradigma analític l’evolució cap a GA4?

L’evolució cap a Google Analytics 4 suposa un canvi significatiu en el paradigma de l’analítica digital, ja que s’enfoca a la privadesa i la personalització de les dades. Alguns dels canvis més importants són:

  1. Privadesa : Google Analytics 4 utilitza un model basat en esdeveniments i no en pàgines, el que permet recopilar dades amb més precisió mentre es protegeix la privadesa dels usuaris. A més, ofereix una capacitat d’anonimització més gran de les dades i l’ús de tècniques d’aprenentatge automàtic per identificar patrons sense necessitat d’identificar els usuaris individuals.
  2. Personalització : Google Analytics 4 se centra en la personalització i segmentació d’audiències en lloc dels informes generals de l’audiència. Això permet als usuaris de GA4 personalitzar els informes i les vistes per obtenir una millor comprensió de la seva audiència i, per tant, prendre decisions més informades.
  3. Integració Google Analytics 4 també s’integra millor amb altres eines de Google, com Google Ads i Google Tag Manager, cosa que permet una millor integració del màrqueting digital i l’analítica.

Així doncs, la introducció de Google Analytics 4 suposa un canvi cap a una analítica més centrada en la privadesa i la personalització de les dades, cosa que pot ajudar les empreses a comprendre millor els seus usuaris ia prendre decisions més informades basades en aquestes dades.

Quines són les principals diferències entre UA i GA4?

Hi ha diverses diferències importants entre Google Analytics 4 (GA4) i Universal Analytics (UA):

  1. Models de dades GA4 utilitza un model de dades centrat en esdeveniments que permet una major flexibilitat en la captura i anàlisi de dades, mentre que UA es basa en un model centrat en pàgines.
  2. Configuració i seguiment d’esdeveniments : A GA4, la configuració i seguiment d’esdeveniments és més senzill i flexible que a UA. GA4 també permet mesurar esdeveniments automàticament, sense necessitat de configuracions addicionals.
  3. Informació de l’usuari : A GA4, hi ha una major prioritat en la privadesa dels usuaris, per la qual cosa no es recopilen tantes dades d’identificació personal com a UA. Al seu lloc, s’utilitzen identificadors aleatoris.
  4. Compatibilitat amb altres plataformes de Google : GA4 s’integra amb altres plataformes de Google, com Google Ads i Firebase, la qual cosa permet un millor mesurament i seguiment de les campanyes publicitàries.
  5. Informes i visualització de dades GA4 ofereix nous informes i visualitzacions de dades més avançades que UA, com l’anàlisi de cohorts i la intel·ligència d’audiències.
  6. Limitacions de la versió gratuïta La versió gratuïta de GA4 té certes limitacions en comparació amb UA, com la manca de suport per a objectius i embuts de conversió.

En general, GA4 ofereix més flexibilitat i opcions de personalització en la recopilació i anàlisi de dades, mentre que UA és més fàcil d’usar i ofereix més dades d’identificació personal. A més, GA4 està dissenyat per adaptar-se millor a l’era de la privadesa en línia i les preocupacions sobre la privadesa dels usuaris.

Nou paradigma omnicanal, nous fluxos de dades amb GA4

Per adaptar-vos al nou panorama omnicanal, Google Analytics 4 utilitza fluxos de dades per recopilar i processar dades de múltiples fonts, incloent llocs web, aplicacions mòbils i dispositius connectats.

En termes generals, els fluxos de dades a Google Analytics 4 es divideixen en dues categories: esdeveniments i atributs. Els esdeveniments representen les accions que els usuaris realitzen al vostre lloc web o aplicació, com ara la visualització d’una pàgina o l’enviament d’un formulari. Els atributs proporcionen informació addicional sobre el context dels esdeveniments, com el tipus de dispositiu que esteu utilitzant o l’origen del trànsit.

Per capturar i enviar esdeveniments i atributs a Google Analytics 4, cal implementar un codi de seguiment al vostre lloc web o aplicació. Aquest codi recopila dades sobre les accions dels usuaris i les envia a Google Analytics 4 per al seu processament i anàlisi.

És important destacar que, per garantir la privadesa dels usuaris, Google Analytics 4 utilitza la tècnica de “privadesa per disseny”. Això significa que el seguiment d’usuaris individuals es minimitza i s’anònimitza per protegir-ne la privadesa. A més, els usuaris tenen lopció doptar per no participar en el seguiment en qualsevol moment.

Per tant, els fluxos de dades a GA4 permeten una recopilació de dades més àmplia i completa, adaptant-se al panorama omnicanal actual. A més, la privadesa per disseny garanteix que els usuaris estiguin protegits mentre es recopilen dades per a la presa de decisions empresarials.

Com treure profit de GA4

Per treure el màxim profit a Google Analytics 4, des de Pukkas recomanem seguir els passos següents:

 1. Actualitzar el vostre lloc web o aplicació mòbil a Google Analytics 4 : L’actualització a GA4 permetrà el seguiment d’esdeveniments, conversions i comportament de l’usuari d’una manera més avançada i precisa.
 2. Configuració d’esdeveniments i conversions personalitzades : La nova estructura d’esdeveniments de GA4 permet als usuaris definir esdeveniments personalitzats per mesurar qualsevol acció dels usuaris al lloc o aplicació mòbil. És important establir objectius i conversions personalitzades per tenir una visió clara del rendiment del lloc.
 3. Configurar la integració de Google Ads i Google Search Console : En integrar Google Ads i Search Console amb GA4, es pot obtenir informació més detallada sobre l’efectivitat de les campanyes publicitàries i el rendiment del lloc als resultats de cerca.
 4. Utilitzar anàlisis avançades i segmentació d’audiència : La segmentació d’audiència a GA4 permet crear grups d’usuaris amb característiques similars, cosa que pot ser útil per identificar patrons de comportament i optimitzar l’experiència de l’usuari al lloc.
 5. Aprofitar les capacitats de Machine Learning : GA4 utilitza la tecnologia de Machine Learning per oferir informació valuosa a través de la seva funció d’anàlisi d’audiència. Aquesta funció proporciona informació sobre els interessos i els comportaments dels usuaris, cosa que pot ser útil per personalitzar l’experiència de l’usuari i optimitzar l’estratègia de màrqueting.

Nova eina, més complexitat de configuració

Configurar GA4 des de zero pot requerir una reimplementació extensa en comparació de la configuració d’Universal Analytics (UA). Això és perquè GA4 es basa en una nova arquitectura i model de dades que difereix significativament d’UA.

A UA, el seguiment es basa en l’ús de galetes i etiquetes de seguiment, i les dades s’organitzen en dimensions i mètriques. A GA4, la recol·lecció de dades es basa en esdeveniments i paràmetres d’esdeveniments, i les dades s’organitzen en esdeveniments i propietats.

Per configurar GA4, cal una implementació de la capa de dades de Google Tag Manager o un codi personalitzat al lloc web o l’aplicació mòbil. A més, cal definir esdeveniments i paràmetres personalitzats per capturar les dades específiques que es volen rastrejar. També és important tenir en compte que els informes i les vistes personalitzades de GA4 són diferents d’UA, per la qual cosa pot ser necessari un temps d’aprenentatge per acostumar-se a la interfície nova i els informes.

Encara que GA4 pot requerir una reimplementació extensa, pot proporcionar més flexibilitat i un seguiment més detallat i precís de les dades en un panorama omnicanal.

Font: https://www.rootandbranchgroup.com/ga4-problems/

Pèrdua de dades. Monetització de l’entorn de GA4

Quan canvieu de Google Analytics Universal a Google Analytics 4, es perden les dades històriques del compte. Això és perquè GA4 utilitza un model de dades completament nou i diferent del d’Universal Analytics. A més, la manera com es recopilen i processen les dades a GA4 és diferent, per la qual cosa no és possible transferir directament les dades històriques d’un compte a un altre.

No obstant això, és possible mantenir un seguiment històric de les dades del compte de Google Analytics Universal en exportar les dades històriques i desar-les en un fitxer separat per a la seva posterior anàlisi. A més, es pot continuar utilitzant el compte d’Universal Analytics en paral·lel amb el compte de GA4 per assegurar-se que no perd cap dada important.

És important considerar que, encara que es perdin les dades històriques en canviar a GA4, aquesta versió ofereix importants millores quant a funcionalitats, integracions i privadesa de les dades. Per tant, és una bona oportunitat per aprofitar al màxim aquestes noves característiques i millorar la qualitat de les dades danàlisi del compte.

Google Analytics 4 és una eina gratuïta, igual que la seva predecessora Universal Analytics. Tot i això, amb la introducció de GA4, Google ha introduït noves funcionalitats que poden tenir costos associats, com la integració amb BigQuery, que requereix un compte de Google Cloud. A més, Google ha estat impulsant la seva plataforma de publicitat Google Ads, i la integració de GA4 amb aquesta plataforma podria portar a un augment de les despeses publicitàries dels anunciants que utilitzen les dues eines.

Beneficis de la nova versió de Google Analytics 4 per a marketers

Els canvis sempre solen aportar millores i, en aquest cas, amb l’evolució de GA4 se n’han detectat alguns (per no dir molts) que ja han estat esmentats. Però quins beneficis aporta per a un màrqueting?

Google Analytics 4 (GA4) ofereix diversos beneficis per als professionals del màrqueting digital, el SEO i els analistes de dades. A continuació n’esmentem alguns:

  1. Millora en la precisió de les dades : GA4 utilitza un model de mesura basat en esdeveniments en lloc de sessions, cosa que proporciona una visió més completa i precisa del comportament de l’usuari.
  2. Anàlisi de dades multidispositiva : GA4 permet el seguiment dels usuaris a través de múltiples dispositius, la qual cosa ajuda a comprendre millor el comportament dels usuaris en diferents dispositius i canals.
  3. Integració amb Google Ads : GA4 s’integra directament amb Google Ads, cosa que permet un millor mesurament i anàlisi de les dades de publicitat.
  4. Informes d’audiència avançats : GA4 ofereix informes d’audiència avançats que permeten identificar fàcilment els usuaris que realitzen certes accions al seu lloc web, com ara abandonar el carret de compres o fer una compra.
  5. Informes d’anàlisi d’embut GA4 ofereix informes d’anàlisi d’embut, cosa que permet veure com els usuaris es mouen a través de l’embut de conversió i on es produeixen les taxes d’abandó.
  6. Enfocament en la privadesa : GA4 té un enfocament en la privadesa en proporcionar dades agregades i anònims per al seguiment dels usuaris, la qual cosa ajuda a complir amb les regulacions de privadesa.

En resum, GA4 proporciona una visió més precisa i completa del comportament de l’usuari, cosa que ajuda a millorar les estratègies de màrqueting digital i SEO en permetre un millor mesurament i anàlisi de les dades de l’audiència i publicitat. A més, el seu enfocament en la privadesa ajuda a complir amb les regulacions de privadesa.

Febrer 2023
Jordi Gangolells / Responsable Màrqueting Digital